Op maat

TRAININGEN - OP MAAT

In onze maatwerktrainingen passen we de inhoud ervan volledig aan op de doelen van de opdrachtgever en de deelnemers. We gebruiken hiervoor verschillende methodes, waaronder simulatie met medewerking van acteurs. De kracht van deze methode is dat de deelnemers leren door zelf te doen in een trainingssituatie die nauwelijks te onderscheiden is van de praktijksituatie.

 

Een maatwerktraining wordt door ons als volgt opgezet.

 

Intake

Hierin bepalen we met de opdrachtgever de leerdoelen van de deelnemers, gerelateerd aan die van de organisatie. Naar aanleiding hiervan kiezen we de beste leermethode.

 

Ontwikkeling

Op basis van de intake gaan we aan de slag met de ontwikkeling van de training. Naast de wensen & eisen van de opdrachtgever nemen we ook contact op met de deelnemers om hun wensen te inventariseren. Wat zijn lastige praktijksituaties? En wat wil de deelnemer zelf graag leren? Met de uitkomsten stemmen we de training goed af op de dagelijkse werkzaamheden van de deelnemers. Zo zijn alle (rollen)spellen in de training herkenbaar en praktijkgericht.

 

Uitvoering

In de uitvoering staat de deelnemer centraal. We creŽren hiervoor een veilige leeromgeving zodat deelnemers vrijuit kunnen experimenteren. Tijdens de training wordt elke deelnemer voorzien van persoonlijke aandachtspunten (wat werkt voor jou?) zodat hij of zij na de training direct met het geleerde aan de slag kan. Naast het vooraf opgestelde programma is er uiteraard ook gelegenheid voor eigen vragen van deelnemers.

 

Evaluatie

Elke training wordt afgesloten met een evaluatie met de deelnemers en de opdrachtgever. Dit geeft aanknopingspunten voor een eventueel vervolg op individueel of groepsniveau.

MEKK training & advies